Skip to content

Kataifi Pastry แป้งฟิลโลฝอย Fillo Pastry แป้งฟิลโล

KATAIFI

KATAIFI FILLO PASTRY

แป้งฟิลโล ฟิลโลฝอย อีกหนึ่งทางเลือก ของคนรักสุขภาพ บริษัท ไวต้า เฟรช ได้เป็น ตัวแทนจำหน่าย ของ Antoniou จากประเทศออสเตรเลีย มายาวนานกว่า 20 ปี

สินค้า จาก Antoniou ยังมี ใบรับรอง คุณภาพ ที่ เป็น ที่ยอมรับ ทั่วโลก อย่าง SQF, HACCP, GMP CODEX และ  Halal

ขนาด บรรจุ : 375  กรัม  X  12 / ลัง

Origin: Australia

Fillo Pastry: Characteristics and Usage

Fillo pastry, also known as filo, is a thin, unleavened dough used in various savory and sweet dishes, particularly in Greek, Turkish, and Middle Eastern cuisines. It is characterized by its extremely thin layers and crispy, flaky texture when baked.

Characteristics of FilloPastry:

 • Thin and delicate: Fillo dough is incredibly thin, almost translucent, making it extremely delicate and prone to tearing.

 • Flaky texture: When baked, Fillo pastry develops a crispy, flaky texture that contributes to the unique mouthfeel of dishes made with it.

 • Neutral flavor: Fillo dough has a neutral flavor, allowing it to pair well with a variety of sweet and savory fillings.

How to Use Fillo Pastry:

 • Handling with care: Due to its delicate nature, phyllo dough should be handled gently to prevent tearing. Use your fingertips or a pastry brush to lightly touch or dust the dough.

 • Storing phyllo dough: Fillo dough dries out quickly, so it’s crucial to store it properly. Keep it tightly sealed in an airtight container or wrapped in plastic wrap to prevent moisture loss.

 • Bringing to room temperature: Before using Fillo dough, let it sit at room temperature for about 30 minutes to soften slightly and make it easier to work with.

 • Brushing with fat: Fillo dough is often brushed with butter, olive oil, or beaten egg before baking to enhance its flavor and crispiness.

Common Fillo Pastry Dishes:

 • Baklava: A classic Greek dessert consisting of layers of Fillo dough filled with chopped nuts, sweetened with honey or syrup.

 • Spanakopita: A savory Greek pie filled with a mixture of spinach, feta cheese, and herbs, enclosed in Fillo dough.

 • Tiropita: A Greek cheese pie made with layers of Fillo dough filled with various types of cheese.

 • Börek: A Turkish savory pastry dish consisting of Fillo dough filled with various savory fillings, such as cheese, spinach, meat, or potatoes.

 • Samosas: Triangular pastries filled with savory ingredients like spiced potatoes, peas, and lentils, often encased in Fillo dough.

 • Chicken Filo Pies: Individual pies made with Fillo dough encasing a savory chicken filling.

Fillo pastry’s versatility and delicate texture make it a popular ingredient for both sweet and savory creations, adding a unique flaky dimension to various dishes.

Kataifi Pastry: A Delicate Touch in the World of Sweet and Savory Delights

Kataifi pastry, also known as phyllo pastry, is a unique type of pastry dough characterized by its extremely thin, delicate strands, resembling fine threads. This versatile ingredient is widely used in creating a variety of sweet and savory dishes, tracing its origins back to Greece but gaining popularity worldwide, particularly in the Middle East, Mediterranean, and Southeast Asian regions.

Distinctive Features of Kataifi Pastry:

 • Ultra-Thin Strands: Kataifi pastry comes in thin sheets, typically 1-2 centimeters wide and about 0.1 millimeters thick, resembling strands of thread. It is made from wheat flour, water, and egg yolks, without the addition of oil.

 • Delicate Texture: Kataifi pastry has a white color and a fragile, easily breakable texture. When touched, it feels dry and crisp.

 • Neutral Flavor: Kataifi pastry has a neutral flavor, making it suitable for pairing with a wide range of sweet and savory fillings.

Culinary Applications of Kataifi Pastry:

 • Diverse Sweet and Savory Delights: Kataifi pastry is commonly used to create a variety of sweet and savory dishes, including:

  • Baklava: A classic Greek dessert filled with nuts, sweetened with honey and syrup.

  • Kunafa: A Middle Eastern sweet treat filled with cheese and drizzled with syrup.

  • Bird’s Nest: A Chinese dessert resembling a bird’s nest, filled with egg yolk, sugar, and Chinese wolfberries.

  • Filo Spring Rolls: A fusion-style savory appetizer filled with vegetables, meat, or seafood.

 • Preparation Methods: The preparation of kataifi pastry depends on the specific dish. Generally, the strands are brushed with butter or oil, layered, and then baked, fried, or steamed.

 • Golden Crisp Perfection: When cooked, kataifi pastry takes on a golden yellow color and a delightful crispness, often paired with honey, syrup, ice cream, or yogurt.

Benefits of Kataifi Pastry:

 • Low Fat Content: Kataifi pastry is a low-fat option, making it suitable for weight-conscious individuals.

 • Rich in Fiber: Kataifi pastry contains a good amount of fiber, promoting digestive health.

 • Easy and Accessible: Kataifi pastry is relatively easy to work with and can be found at most supermarkets and baking supply stores.

 • Versatility: Kataifi pastry offers versatility in creating both sweet and savory dishes.

Considerations for Using Kataifi Pastry:

 • Delicate Handling: Kataifi pastry is fragile and requires gentle handling to prevent breakage.

 • Neutral Taste: Kataifi pastry has a neutral flavor, so it needs additional flavoring.

 • Dryness: Kataifi pastry can be dry, so it often needs to be brushed with butter or oil before use.

Purchasing Kataifi Pastry:

 • Availability: Kataifi pastry can be found at supermarkets, baking supply stores, or online retailers.

 • Fresh and Frozen Options: Kataifi pastry comes in two forms: fresh and frozen.

  • Fresh Kataifi Pastry: Stored in the refrigerator, fresh kataifi pastry has a shorter shelf life of about 1-2 weeks.

  • Frozen Kataifi Pastry: Frozen kataifi pastry can be stored in the freezer for a longer period, typically 3-6 months.

Conclusion:

Kataifi pastry, with its delicate strands and neutral flavor, adds a unique textural dimension and culinary versatility to a wide range of sweet and savory dishes. Its popularity extends across cultures, making it a beloved ingredient in both traditional and modern cuisines. Whether enjoyed in a classic baklava or a fusion-inspired spring roll, kataifi pastry brings a touch of elegance and culinary delight to every bite.

ทำไม ไวต้า เฟรช จึงเลือก แป้ง Kataifi Fillo  ของ  Antoniou ?

เรื่องของเรื่อง ขอเริ่มจากประวัติ อันโทนิโอ ก่อนละกัน นะคะ

ผู้ก่อตั้ง Antoniou คือ คุณ Chris Antoniou ผุ้มีความหลงใหล ในการ ทำแป้งฟิลโล

คุณ คริส เป็นคน ไซปรัส ที่ย้ายเข้ามาอยู่ ที่เมือง ซีดนี่, ออสเตรเลีย ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1952 แล้วด้วย ความหลงใหล ของเค้า

คุณคริส ได้เริ่มเรียนรู้ การทำศิลปะ ของ แผ่นแป้งฟิลโล ด้วยมือสดๆ อย่างจริงจัง จากการ เป็นลูกจ้าง ชั่วคราว

จนกระทั่ง เริ่มมาเป็นร้าน ขายฟิลโล เล็กๆ ในปี ค.ศ. 1960

แล้วก็ พัฒนามา เรื่อยๆ จนเป็น โรงงาน ผลิตแป้งฟิลโล ที่ทรงพลัง และทรงคุณค่า ในปี ค.ศ. 1969

จนถึง ปัจจุบันนี้ ด้วยคุณภาพ ในการผลิต และ รสชาติคลาสสิค ที่ไม่เคยจางหาย

Antoniou Kataify Fillo Pastry ก็ยังคง ติดตรึง ในตลาด ฟิลโลฝอย ทั่วโลก แบบไม่เคยเสื่อมคลาย

แล้ว ทั้งหมด ทั้งมวล ที่ว่ามานี้ จึงเป็นคำตอบจาก ไวต้า เฟรช ที่เลือก จำหน่าย แป้งฟิลโล ของ Antoniou เพียงหนึ่งเดียว และ ตลอดไป

จุดเด่นของ แป้งKataifi คือ ความเป็นเส้น ที่สามารถทำให้ เมนูนั้นๆ ดู หรูหรา และ น่ารับประทานยิ่งนัก

อีกทั้ง ฟิลโลฝอย นั้น ยังเป็นแป้งที่มี  ไขมันต่ำ จึงเข้าทาง คนรักสุขภาพ ไปอีก หนึ่งทาง

ตัวอย่าง เมนู แป้งฟิลโลฝอย KATAIFI PASTRY

 • เทมปุระ กุ้ง ผัก ที่พันด้วย แป้ง kataifi
 • พายผักขม ผสมด้วยชีส กรอบนอก นุ่มใน

และ อีกมากมาย ที่คุณสามารถ ดูได้จาก เว็บไซด์ Antoniou Kataifi Pastry

สด ใหม่ สุด ส่งตรง จากโรงงาน      ดูน่าทาน คร้านจะ ต้องหาซื้อ

วันไหน ไม่ได้ทาน ตาจะปรือๆ         เตรียมสองมือ โทรหาเรา สั่งซื้อเลย

ขาย ยกลัง นะจ๊ะ

สนใจ สั่งซื้อ แผ่น แป้งฟิลโลFillo แป้งkataifi ( KATAIFI PASTRY ) นำเข้า จากเรา

ติดต่อได้เลยที่ บริษัท ไวต้าเฟรช จำกัด ผู้ที่มีประสบการณ์ การนำเข้าอาหาร ยาวนานกว่า 30 ปี

ใน ทุกๆ ช่องทาง Line@,  wechat,  facebook,  linkedin, email หรือ กรี๊งกร๊าง

สอบถาม ราคาสินค้า ตาม คอนแท็ก ด้านล่าง ได้เลย จ้าาาาา

FB vitafresh Wechat vitafresh

สินค้า อื่นๆ

VITA FRESH FINEST IMPORTED PRODUCTS SINCE 1980